Политика за отказване/ прекратяване на абонамент

С настоящата Политика се уреждат въпросите, свързани с отказване/прекратяване на абонамент, направен на нашия сайт.

1. ОТКАЗ/ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТ СЛЕД ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕСТОВ ПАКЕТ

Всеки нов клиент на Monoyer има право да закупи тестов пакет, съдържащ 20 бр. еднодневни Monoyer контактни лещи. При закупуване на тестовия пакет, Вие се съгласявате, че след изтичане на 14 дни от датата на покупка, ще бъдете таксувани за пълния абонаментен пакет (60 бр. контактни лещи), освен ако междувременно не откажете/прекратите абонамента си. След това, таксуването и изпращането на пълния абонаментен пакет ще бъде извършвано съобразно избраната от Вас периодичност на абонамента.

За да откажете/прекратите своя абонамент за Monoyer Daily Lenses след закупуване на Тестов пакет следва да изпратите имейл до hello@monoyer.com, в който да цитирате Клиентския си идентификатор и номера на Абонамента Ви, фигуриращи в получения от Вас email при извършване на поръчката си, както и да заявите желанието си абонаментът да бъде отказан/прекратен. След като получим Вашето съобщение и се уверим, че същото е изпратено преди да изтекат 14 дни от датата на покупка/плащане, ние ще прекратим абонамента Ви и няма повече да таксуваме използваната от Вас кредитна/дебитна карта. Ние от Monoyer ще Ви уведомим с email за прекратяването на абонамента Ви.

В случай че са изтекли 14 дни от датата на покупка/плащане на тестовия пакет и вече сме извършили таксуване на използваната от Вас кредитна/дебитна карта, респективно сме изпратили и сте получили пълния абонаментен пакет, имате право да откажете абонамент си по гореописания начин, като ако претендирате за възстановяване на плащането за първия пълен абонаментен пакет, следва върнете получения абонаментен пакет обратно до Monoyer спазвайки разпоредбите, описани в нашата Политика за връщане.

2. ОТКАЗ/ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТ СЛЕД ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАМЕНТЕН ПАКЕТ

За да откажете/прекратите своя абонамент за Monoyer Daily Lenses след закупуване и стартиране на пълен абонамент (без да поръчвате Тестов пакет) следва да изпратите имейл до hello@monoyer.com, в който да цитирате Клиентския си идентификатор и номера на Абонамента Ви, фигуриращи в получения от Вас email при извършване на поръчката си, както и да заявите желанието си абонаментът да бъде отказан/прекратен. След като получим Вашето съобщение, ние ще прекратим абонамента Ви и няма повече да таксуваме използваната от Вас кредитна/дебитна карта. Ние от Monoyer ще Ви уведомим с email за прекратяването на абонамента Ви.

В случай че сме Ви таксували за следващ абонаментен период, в който Вие не желаете да използвате услугата и продуктите на Monoyer, следва да имате предвид, че абонаментът Ви ще бъде прекратен, считано от следващия период, за който не е извършвано плащане от Ваша страна и не сме изпращали и доставяли Продуктите. Ако не желаете да използвате получените за текущия абонаментен период Продукти, имате право да претендирате за възстановяване на последното извършено от Вас плащане за пълния абонаментен, спазвайки разпоредбите, описани в нашата Политика за връщане, вкл. да върнете получения абонаментен пакет за текущия период обратно до Monoyer.

Ако сте поръчали тестов пакет, но решите да анулирате абонамента си преди пакетът ви да бъде доставен и преди да сте имали възможност да пробвате контактните лещи на Monoyer, абонаментът ви ще бъде прекратен, а сумата за тестовия пакет ще бъде пълно възстановена на вашата карта.

За всякакви допълнителни въпроси и по-специфични случаи, не се притеснявайте да се свързвате с нас на hello@monoyer.com.